Festive corals

“Jūs, ticīgie nāciet!” / “Katru gad no jauna” / “Pošam visu greznā rotā”)

Traditional Christmas songs / arrangement – Jānis Ķirsis

2018.

“Jūs, ticīgie nāciet!” / “Katru gad no jauna” / “Pošam visu greznā rotā”